OCTA

OCTA – Obligātā Civiltiesiskā Transportlīdzekļu Apdrošināšana. OCTA mērķis ir aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu intereses, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums.

OCTA ir obligāti nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē. Tā garantē, ka notiekot ceļu satiksmes negadījumam, zaudējumus cietušajam sedz vainīgā transportlīdzekļa apdrošinātājs OCTA atbildības limitu ietvaros.