Veselības apdrošināšana


Seesam veselības apdrošināšanu privātpersonām nepiedāvājam, taču varat mūs ieteikt savam darba devējam. 

Kāpēc ieteikt Seesam veselības apdrošināšanu savam darba devējam?

Kāpēc iegādāties Seesam veselības apdrošināšanu?

Iepazīstieties ar mūsu priekšrocībām un pastāstiet savam darba devējam:

 • Iespēja palielināt zaudējuma atlīdzības summu, ja iesaistīta trešā persona
  Ja apdrošināšanas gadījums iestājies trešās personas darbības vai bezdarbības rezultātā, Seesam cenšas atgūt zaudējumus no šīs personas, lai apdrošinātajai personai palielinātu atlīdzības summu atbilstoši līguma noteikumos paredzētajam apjomam. Piemēram, Seesam palielina atlīdzības summu par ārstēšanos personai, kura cietusi ceļu satiksmes negadījumā, ja Seesam izdodas atgūt radušos zaudējumus no vainīgās puses. 

 • Ērta atlīdzību pieteikšana
  Mūsu klienti atlīdzības pieteikumus var operatīvi iesniegt Seesam mājas lapā

 • Brīva ārsta un ārstniecības iestādes izvēle
  Izmantojot Seesam veselības apdrošināšanas polisi, klienti pēc saviem ieskatiem var izvēlēties ārstniecības iestādi, kurā saņemt pakalpojumus, ja to paredz iegādātā veselības apdrošināšanas programma un noteikumi.

 • Elektroniskā veselības karte palīdz izvairīties no programmā noteikto limitu nejauša pārtēriņa
  Elektroniskā veselības karte tiek lietota tiešsaistes sistēmā. Šī karte nodrošina saņemto pakalpojumu tūlītēju uzskaiti un kontroli atbilstoši paredzētajam pakalpojumu klāstam un noteiktajiem limitiem. Pakalpojums pieejams tikai tajās ārstniecības iestādēs, ar kurām Seesam noslēdzis līgumu par elektroniskās veselības kartes apkalpošanu un ja ir izsniegta veselības apdrošināšanas karte

 • Konsultācijas 24/7 režīmā 67061000
  Seesam klienti var saņemt konsultācijas par veselības pakalpojumu saņemšanas iespējām jebkurā laikā un jebkurā nedēļas dienā.

 • Vienots cenrādis
  Aprēķinot summu par klienta saņemtajiem pakalpojumiem, kas nav saņemti līgumorganizācijās, Seesam piemēro vienotu cenrādi, nemanipulējot ar atšķirīgu cenu noteikšanu atkarībā no pakalpojumu sniegušās ārstniecības iestādes. Vienotais cenrādis pieejams Seesam mājas lapā.

 • Seesam nepiemēro ierobežojumus saņemamajiem pakalpojumiem līgumorganizācijās
  Ārstniecības iestādēs pakalpojumus ir iespēja saņemt bez apmeklējuma skaita un summas ierobežojumiem visa apdrošināšanas perioda laikā.

 • Seesam neierobežo medikamentu iegādi
  Apdrošinātā persona var iegādāties medikamentus aptiekās bez skaita un summas ierobežojumiem visa apdrošināšanas perioda laikā (apdrošinājuma summas ietvaros, ja minētais pakalpojums ir iekļauts polises segumā).

 • Atlaides citiem Seesam pakalpojumu veidiem
  Atlaides citiem Seesam pakalpojumu veidiem Apdrošinātajiem uzņēmuma darbiniekiem kā fiziskajām personām ir iespēja saņemt atlaides citiem Seesam pakalpojumiem, ja darba devējs par to ir vienojies ar Seesam. Aprēķini savu cenu vai zvani mums un jautā.

Kā saņemt veselības apdrošināšanas atlīdzību?
Ko darīt ja pazaudēta vai jāmaina veselības apdrošināšanas karte?

Ja mainās uzvārds/personas dati vai veselības apdrošināšanas karte nozaudēta:

 • Nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pastu info@seesam.lv no apdrošinātās personas ar lūgumu nomainīts veselības apdrošināšanas karti ar pievienotu pases vai ID kartes kopiju (ja mainās personas dati).
 • Jānorāda adrese uz kuru sūtīt jauno karti.
 • Samaksa par jaunas kartes izgatavošanu EUR 4.00. (Polisē var būt nosacījums, ka jaunas VA kartes izgatavošana ir bez maksas visos gadījumos)

Ja veselības apdrošināšanas karte nozagta:

 • Nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pastu info@seesam.lv no apdrošinātās personas ar lūgumu nomainīts veselības apdrošināšanas karti ar pievienotu policijas izziņu par dokumentu zādzību.
 • Jānorāda adrese uz kuru sūtīt jauno karti.
Par veselības apdrošināšanas programmām

Ambulatoriskie maksas pakalpojumi

Pakalpojumi, kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta ir maksas pakalpojumi:

 • Ģimenes ārsta, terapeita, internista un pediatra  konsultācijas.
 • Ģimenes ārstu mājas vizītes.
 • Ārstu – speciālistu konsultācijas. 
 • Augsti kvalificētu speciālistu (docentu, profesoru) konsultācijas.
 • Fizikālās terapijas ārsta, fizioterapeita, rehabilitologa konsultācijas.
 • Procedūras (injekcijas, infūzijas, blokādes).
 • Speciālistu veiktās manipulācijas, ārstējošā ārsta nozīmētos laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus, t.sk. dārgos izmeklējumus.
 • Ar grūtniecību saistītos medicīniskos izdevumus šajā programmā noteikto pakalpojumu ietvaros.
 • Fizioprocedūras, ko nozīmējis ārstējošais ārsts (UVČ, elektroforēze, ultraskaņa, manetoterapija, lāzerterapija, gaismas terapija, u.c.). 
 • Medicīniskās izziņas (ieroču iegādes atļaujai, autovadītāju komisijai) un ar tām saistītās apskates.
 • Ar darba specifiku saistītās obligātas veselības pārbaudes, t.sk. sanitārās grāmatiņas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā apmērā un kārtībā.
 • Valsts neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 • Maksas neatliekamo medicīnisko palīdzību, „ARS” Rīgā un Rīgas rajonā.

Ambulatorā rehabilitācija

Ambulatorā rehabilitācija – masāžas, manuālā terapija, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana grupās vai individuāli (apmaksā arī ārstnieciskās vingrošanas abonementus limita ietvaros). Ambulatoro rehabilitāciju var saņemt tikai ārstniecības iestādē, ja ir pamatotas medicīniskās indikācijas. Ambulatorai rehabilitācijai tiek noteikts limits par vienas procedūras reizi un reižu skaitu apdrošināšanas periodā.

Stacionārie maksas pakalpojumi

Uzturēšanās stacionārā un dienas stacionārā par maksu:

 • ārstēšanās stacionārā
 • ārstnieciskas un  diagnostiskas manipulācijas
 • laboratoriskie izmeklējumi
 • operācijas
 • ar/bez ārstēšanās paaugstināta servisa apstākļos

Pirms pakalpojuma saņemšanas, t.i. 5 darba dienas iepriekš, maksas stacionārā, t.sk. maksas dienas stacionārā ārpus apdrošinātāja līgumorganizācijām kā arī gadījumos, kad stacionārais pakalpojums iestādē ir nesaskaņota pozīcija, ir nepieciešams apdrošinātāja rakstisks apstiprinājums - „Garantijas vēstule” par pakalpojuma apmaksu. Lai veiktu atmaksu pēc apdrošinātāja garantijas vēstules, tad,  tās  sagatavošanai ir nepieciešams iesniegts apdrošinātājam ārstējošā ārsta norīkojumu un sniegto pakalpojumu iespējamo izmaksu tāmi.

Maksas dzemdību palīdzība

Šo segumu apdrošināšanas programmā var iekļaut tikai tad, ja tiek izvēlēts segums "stacionārie maksa pakalpojumi". Pakalpojumu apmaksā, ja karte spēkā pilnu apdrošināšanas gadu un tikai ar apdrošinātāja garantijas vēstuli.

Dzemdību pakalpojumi par maksu:

 • servisa palāta;
 • līgums ar ārstu vai vecmāti;
 • atsāpināšana.

Stacionārā rehabilitācija

Šo segumu apdrošināšanas programmā var iekļaut tikai tad, ja tiek izvēlēts segums "stacionārie maksa pakalpojumi". Pakalpojumu apmaksā ar  apdrošinātāja garantijas vēstuli.

Stacionārā rehabilitācija par maksu:

Ārstēšanās sanatorijās un specializētajās rehabilitācijas iestādēs tikai pēc akūtas saslimšanas gadījuma, t.i. nelaimes gadījuma, traumām vai operācijām, kas notikuši apdrošināšanas perioda laikā. Stacionārās rehabilitācijas pakalpojumi tiek iepriekš saskaņoti ar Apdrošinātāju, pamatojoties uz ārstējošā ārsta norīkojumu medicīniskai rehabilitācijai, atbilstoši diagnozei un medicīniskajām indikācijām un rekomendācijām.

Zobārstniecība

Programma apmaksā dažāda veida zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumus. Atlīdzību limitē programmā noteiktā apdrošinājuma summa gadā un procentuālā (%) atlaide.

Medikamenti

Programma nodrošina ārstešānas procesam nepieciešamo, LR zāļu reģistrā reģistrēto medikamentu apmaksu. Atlīdzību limitē programmā noteiktā apdrošinājuma summa gadā un procentuālā (%) atlaide.

Sports

Sporta programma apmaksā:

 • Sporta nodarbības (trenažieru zālē, baseina apmeklējumu, tenisa, skvoša, aerobikas nodarbības).
 • Atlīdzību limitē programmā noteiktā apdrošinājuma summa par nodarbību apmeklējumu vienā dienā un apmeklējumu skaits mēnesī.
 • Sporta nodarbībām apmaksā arī viena mēneša abonementus, apdrošinātā programmā noteiktā limita apmērā.
 • Sporta nodarbībām apmaksā arī divu un  trīs mēneša abonementus programmā noteiktā limita apmērā, norēķinoties  100% no personīgajiem  līdzekļiem.

Optika

Programma apmaksā pamatojoties uz ārsta izrakstītu recepti. Vienu reizi gadā var iegādāties optikas izstrādājumus:

 • Kontaktlēcas, t.sk., vienas dienas vai mēneša kontaktlēcas.
 • Briļļu optiskās lēcas un briļļu ietvarus (ieskaitot optika pakalpojumus), pamatojoties uz ārsta izrakstītu recepti.

Atlīdzību limitē programmā noteiktā apdrošinājuma summa gadā un procentuālā (%) atlaide.

Atvērtā polise

Atvērtā polise sedz neparedzētus ambulatoros un stacionāros izdevumus, ko nesedz iegādātā pamatprogramma. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas no atvērtās polises apdrošinātājs veic tikai polisē iekļautajām apdrošinātām personām (tikai darbiniekiem) ar rakstisku apdrošinājuma ņēmēja apstiprinājumu.

Apdrošinājuma ņēmējs nosaka  atvērtās polises apdrošinājuma summu. Apdrošinātājs ietur administratīvās izmaksas. 


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.