Zelta OCTA


Seesam Zelta OCTA ir Seesam piedāvāts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas veids, kas sedz visus standarta OCTA zaudējumus un papildus – zaudējumus no sadursmes ar citu automašīnu vai dzīvnieku.

Šī apdrošināšana ir paredzēta vieglo automašīnu transportlīdzekļa vadītājiem. Automašīnai ir jābūt CSDD uzskaitē un ar spēkā esošu tehnisko apskati. Zelta OCTA aizsargā pret visiem tiem pašiem riskiem, pret kuriem aizsargā parasta OCTA polise, kā arī papildu tiem apdrošinātajai personai ir iespēja saņemt kompensāciju par bojājumiem, kas apdrošinātajam transportlīdzeklim radušies, saduroties ar meža dzīvnieku vai citu automašīnu.

Kāda ir galvenā Zelta OCTA priekšrocība? Tā autovadītājam ļauj parūpēties par sevi un novērst izdevumus situācijās, kad parasto OCTA zaudējumus nesedz. Tāpat ar Zelta OCTA var būtiski ietaupīt, jo nav jāiegādājas KASKO. Būtiskākā atšķirība starp KASKO apdrošināšanu un Zelta OCTA apdrošināšanu – KASKO papildu citiem riskiem aizsargā arī pret auto nozagšanu. Ja automašīnas zādzības risks nav aktuāls, Zelta OCTA ir lielisks veids, kā pasargāt sevi no tādiem riskiem kā sadursme ceļu satiksmē vai sadursme ar dzīvnieku, nemaksājot par KASKO apdrošināšanu.

Kāpēc iegādāties Zelta OCTA?

Apdrošināšana nav lieka greznība, bet gan nepieciešamība. Parasta OCTA polise ir obligāta ikvienam, kas piedalās ceļu satiksmē, taču tā nepasargā autovadītāju situācijās, kad tas ir daļēji vai pilnīgi vainojams ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, kā arī – nepasargā situācijās, kad notikusi sadursme ar meža zvēru.

Liela daļa autovadītāju, lai aizsargātu savas intereses ceļu satiksmē, papildu OCTA apdrošināšanai izvēlas arī kādu citu apdrošināšanas veidu. Lai ietaupītu līdzekļus, Seesam Zelta OCTA ir labs zelta vidusceļš, jo apdrošināšanas izmaksas ir mazākas, nekā iegādājoties OCTA un KASKO kopā, taču aizsargā autovadītāju vairākās būtiskās papildu situācijās.

Zelta OCTA apdrošināšanas priekšrocības:
 • Sadursme ar transportlīdzekli.
  Zelta OCTA atlīdzina zaudējumus, kuri radušies transportlīdzeklim pēc sadursmes ar citu transportlīdzekli arī gadījumos, ja Zelta OCTA klients ir vainīgā puse sadursmes izraisīšanā.

 • Sadursme ar dzīvnieku.
  Zelta OCTA atlīdzina zaudējumus, kuri radušies transportlīdzeklim pēc sadursmes ar dzīvnieku.

 • Atlīdzība pie sava apdrošinātāja.
  Zelta OCTA klienti var saņemt zaudējumu kompensāciju pie sava apdrošinātāja, ja ir ceļu satiksmes negadījumā cietusī puse.

 • Nelaimes gadījuma apdrošināšana transportlīdzekļa vadītājam.
  Pērkot Zelta OCTA kopā ar OCTA polisi, tiek iekļauts arī "Nelaimes gadījumi" risks. Tas nozīmē, ka Seesam atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies negadījuma rezultātā.

 • Ērta atlīdzību pieteikšana.
  Iestājoties apdrošināšanas gadījumam Jums jārīkojas sekojoši:
  1. Zvaniet policijai vai aizpildiet saskaņoto paziņojumu
  2. Nofotogrāfējiet bojātās vietas
  3. Aizpildiet iesniegumu šeit
  4. Saņemiet naudu kontā

 • Ātra atlīdzību izmaksa.
  Lēmums par atlīdzības izmaksu tiek pieņemts divu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Vairāk risku nekā OCTA, būtiski zemāka cena par KASKO

Viena apdrošināšana – vairāk aizsardzības pret riskiem. Tieši tas raksturo Seesam Zelta OCTA polisi. Parasta OCTA polise kā obligātā civiltiesiskā apdrošināšana aizsargā negadījumā cietušo pusi, atlīdzinot zaudējumus mantai un veselībai. Cietusī persona, kurai ir OCTA polise, saņem zaudējumu atlīdzību, savukārt vainīgā persona, kurai ir OCTA polise, šīs izmaksas nesedz no savas kabatas (taču nākamajā apdrošināšanas periodā var tikt pārskatīta vainīgā autovadītāja Bonus-Malus klase).

Papildu parastai OCTA darbībai Zelta OCTA sniedz vēl vairākas būtiskas priekšrocības, ko novērtēs ikviens autovadītājs:

 • Tādu zaudējumu atlīdzība, kas radušies no sadursmes ar citu transportlīdzekli.
 • Tādu zaudējumu atlīdzība, kas radušies no sadursmes ar dzīvnieku.
 • Iespēja saņemt zaudējumu atlīdzību pie sava ierastā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja.
 • Bezmaksas transportlīdzekļa vadītāja nelaimes gadījumu apdrošināšana.
 • Daudz vairāk apdrošinātu risku, daudz zemāka cena nekā KASKO apdrošināšanai.
 • Seesam Zelta OCTA atsauksmes skaidri liecina, ka šis pakalpojums aizpilda būtisku nišu apdrošināšanā. Tāpat Zelta OCTA atsauksmes ir palīdzējušas pilnveidot šo pakalpojumu.
Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

Ja ir radusies apdrošināšanas situācija, svarīgi lieki nekavēties un rīkoties ātri. Tiklīdz rodas iespēja (jo ātrāk, jo labāk, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā), ir jāvēršas pie sava apdrošinātāja vai nu klātienē klientu apkalpošanas centros, vai arī internetā un rakstveidā jāpiesaka apdrošināšanas gadījums.

Zelta OCTA darbojas divos gadījumos – ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums vai arī ja ir notikusi sadursme ar dzīvnieku.

Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, vispirms jāizvērtē tā apstākļi – ja nav iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi, tiem nav bojājumu, kuru dēļ tiem būtu aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, kā arī nav cietušo un nav bojāta trešās puses manta, tad ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām pusēm ir jāaizpilda saskaņotais paziņojums. Šis paziņojums pēc tam būs jāiesniedz apdrošinātājam.

Ja ceļu satiksmes negadījums ir sarežģītāks – ir iesaistīts vairāk automašīnu, ir cietusi trešās puses manta, ir cietušie, tad ir jāizsauc Ceļu policija, kura sastādīs negadījuma protokolu. Šis protokols attiecīgi ir jāiesniedz apdrošinātājam.

Ja notikusi sadursme ar savvaļas vai mājas dzīvnieku, par šo negadījumu ir jāziņo Ceļu policija, kura sastādīs protokolu. Šis protokols par notikušo sadursmi ir jāiesniedz apdrošinātājam.

Kā saņemt atlīdzību, izmantojot Zelta OCTA polisi?

Viena no būtiskākajām Zelta OCTA priekšrocībām – apdrošināšanas atlīdzību ir iespējams saņemt pie sava apdrošinātāja – tas ir ērti un vienkārši. Jūsu klientu apkalpošanas speciālists ikvienā situācijā būs daudz pretimnākošāks un ieinteresētāks izskaidrot visu nepieciešamo un konsultēt, ja radīsies kādi jautājumi.

Atlīdzības saņemšana ir pavisam vienkārša:

 • Jums nepieciešams ar ceļu satiksmes negadījumu saistīts dokuments – vai nu saskaņotais paziņojums, vai arī policijas sastādīts protokols.
 • Ceļu satiksmes negadījuma vietā uzņemiet fotofiksācijas, pēc iespējas detalizētāk iemūžinot negadījuma apstākļus un bojājumus transportlīdzekļiem.
 • Aizpildiet atlīdzības saņemšanas iesniegumu. Tas ir pieejams vai nu internetā, vai arī to var izdarīt klientu apkalpošanas centrā. Kā ērtāk.
 • Pavisam īsā laikā visi iesniegtie dokumenti tiks izskatīti un tiks pārskaitīta atlīdzība uz norādīto bankas kontu.
Kā Zelta OCTA polise aprēķina atlīdzību, ko izmaksāt ceļu satiksmes negadījumā vainīgajai vai daļēji vainīgajai personai?

Zelta OCTA polise paredz, ka atlīdzība tiek izmaksāta arī apdrošinātājai personai, kas vainojama ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, lai kompensētu transportlīdzeklim nodarītos bojājumus. Šī atlīdzība tiek izmaksāta saskaņā ar Zelta OCTA atlīdzību tabulu, kurā ir norādītas apdrošinātās detaļas un kompensācija (eiro), ko iespējams saņemt par katru bojāto elementu.

Ja autovadītājs ir daļēji vainojams ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, tad atlīdzība tiek izmaksāta atbilstoši vainas pakāpei.

Ja autovadītājs nav vainojams ceļu satiksmes negadījumā, Zelta OCTA darbojas kā parasta OCTA, kas ļauj saņemt atlīdzību par bojājumiem vai nu apmaksāta remonta veidā, vai arī naudā atbilstoši OCTA likuma noteikumiem.


Visas tiesības aizsargātas. Seesam Insurance AS Latvijas filiāle piedāvā apdrošināšanas pakalpojumus.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar pakalpojumu noteikumiem pirms attiecīgā pakalpojuma izvēles un līguma noslēgšanas.